Warunki

Warunki 

Niniejszy Regulamin jest chroniony prawem międzynarodowym i może ulec zmianie w dowolnym momencie. Dalsze korzystanie z naszej apteki internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu. Niezależnie od tego, czy użytkownik zgadza się na jakiekolwiek zmiany, nadal jest nimi związany podczas składania zamówienia.

Dalsze korzystanie z naszych usług jest uważane za milczącą zgodę na wszystko, co następuje w tym dokumencie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z niniejszym Regulaminem prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.

Ochrona danych

Poważnie traktujemy ochronę danych i przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych. Wszystkie dane osobowe, w tym dane dotyczące płatności, będą przechowywane w sposób bezpieczny i prywatny. Nie udostępniamy, nie rozpowszechniamy ani nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez jego zgody.

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu świadczenia usług i poprawy ich jakości. Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte po dwóch latach, zgodnie z naszą Polityką ochrony danych.

Porady medyczne

Witryna www.online-modafinil.com udostępnia treści informacyjne na temat leków wyłącznie w celu zapewnienia ogólnych wskazówek. Odpowiedzialność za sprawdzenie faktów spoczywa wyłącznie na kliencie. Nasze treści informacyjne nie zastępują i nie powinny zastępować specjalistycznych porad medycznych. 

Obowiązkiem użytkownika jest zbadanie i zrozumienie leków, które zamierza zakupić przed złożeniem zamówienia. Zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z wykwalifikowanym lekarzem w celu uzyskania porady przed przyjęciem jakiegokolwiek leku.

Płatności

Przy składaniu zamówienia wymagana jest płatność za usługi świadczone przez naszą aptekę internetową. Po otrzymaniu płatności zamówione towary zostaną wysłane. Akceptowanymi formami płatności są Visa, MasterCard lub Bitcoin. Jeśli płatność nie zostanie dokonana, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług. Ze względu na charakter produktu i możliwość manipulacji, nie dokonujemy zwrotów za zamówienia, które zostały opłacone.

Wykorzystanie danych osobowych

Użytkownik upoważnia nas do gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych w celu świadczenia usług i podnoszenia jakości naszych usług poprzez korzystanie z naszych usług. Obejmuje to gromadzenie danych kontaktowych, informacji o dostawie i wiadomości e-mail, aby można było szybko uzyskać do nich dostęp przy następnym składaniu zamówienia. Używamy również tych informacji do informowania naszych klientów o promocjach i nowo wydanych lekach.

Umowa z klientem

Składając zamówienie, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Wszystkie usługi i produkty są dostarczane "tak jak są" i bez żadnej gwarancji. Nasza apteka internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z używania jej leków. 

Korzystając z naszej apteki internetowej, użytkownik przyjmuje wszelką odpowiedzialność za ryzyko związane z używaniem jakichkolwiek środków farmaceutycznych zakupionych w witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia świadczenia usług w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia.

Sprawdź stronę FAQ lub skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w przypadku jakichkolwiek pytań.